02-466-9955, 02-465-9822 | thonburimedicalcenter@gmail.com

คำแนะนำในการปลูกผม หนวด คิ้ว เครา จอน ขนหน้าอก ขนหน้าท้อง


 ขอนแก่นการแพทย์คลินิก-hairbook-part2

1. ขนที่ขึ้นเป็นขนจริง จึงต้องใช้เวลาในการงอกประมาณอย่างน้อย 1-2 เดือน

2. ขนที่ขึ้นนี้จะยาวเห็นได้ชัดประมาณเดือนที่ 4

3. จึงขอให้รักษาต่อเนื่องอย่างน้อย 4 เดือนขึ้นไป ยารับประทานจะช่วยเร่งให้ขึ้น ยาว แข็งแรง และลดการหลุดร่วง

4. สามารถทานยาต่อเนื่องให้ผมมากขึ้นได้ไปเรื่อยๆ จนถึง 24 เดือน (2 ปี) โดยไม่มีอันตรายใดๆ

5. เมื่อผมขึ้นจนถึงจุดที่พอใจ ต้องทานยาหยุด (Tail Off drugs or Stop drugs) ต่อเนื่องอย่างน้อย 2 เดือน และยาป้องกันการเป็นซ้ำ (Maintenance Drugs) ให้นานที่สุด
(สามารถทานได้นานๆ เพื่อรักษาสมดุลที่ดี ยิ่งทานได้นานเท่าไหร่ ผมที่หนานั้นก็จะคงอยู่ได้นานมากขึ้น)

6. ไม่ใช้มีดโกนเด็ดขาด เพราะมีดโกนคือการทำลายผมและขน

7. ใช้กรรไกรหรือแบตเตอเรี่ยนตกแต่ง และจัดทรงได้เมื่อขนหรือผมขึ้นยาว (ผมยาวไม่ได้ทำให้ผมร่วง)

8. ไม่ได้สั่งยากินเหมือนกันทุกคน เพียงแต่อาจจะคล้ายกัน

9. ยามีความแรงหลายระดับ การมาตรวจหรือมาพบแพทย์ด้วยตนเอง จึงดีกว่าฝากญาติมาแน่นอน

10. อาจจะมีหนังตาบวมได้เล็กน้อยขณะรับประทานยา เพราะเลือดมาเลี้ยงผิวหนังบริเวณศีรษะมากขึ้น

11. เพื่อการรักษาที่ดี กรุณาใช้ความอดทนและต่อเนื่องในการรักษาในระยะเวลาที่แนะนำ

 

* หยุดยากระทันหันไม่ดี
* ยาหยุดค่อยๆ ผ่อนอย่างช้าที่สุด ดีที่สุด

 

* ภายใน 1-2 เดือนแรก สมดุลดียังไม่เกิด ผมยังร่วงได้อยู่
* ภายหลัง 1-2 เดือน ถ้าใช้ยาต่อเนื่อง ผมจะร่วงลดลง ผมใหม่จะเริ่มขึ้นเป็นขนอ่อนไรๆ
และเมื่อทานยาต่อเนื่องอย่างน้อย 4 เดือน ผมจะเริ่มยาวและแข็งแรงขึ้น

 

**ผลลัพธ์อาจแตกต่างกันไปในแต่ละบุคคล

 

เพิ่มเส้นผม   เพิ่มความมั่นใจ   Improve Hair   Improve Confidence – Thonburi Medical Center