นโยบาย Cookie

เมื่อท่านได้เข้าสู่เว็บไซต์ thonburimedicalcenter.com ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการเข้าสู่เว็บไซต์ ของท่านจะถูกบันทึกไว้ในรูปแบบของคุกกี้ โดยนโยบายคุกกี้นี้จะอธิบายถึงความหมาย การทำงาน วัตถุประสงค์ รวมถึงการลบและการปฏิเสธการเก็บคุกกี้ เพื่อความเป็นส่วนตัวของท่าน โดยการเข้าสู่เว็บไซต์นี้ถือว่าท่านได้อนุญาตให้เราใช้คุกกี้ตามนโยบายคุกกี้ที่มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

Cookie คืออะไร?

คุกกี้เป็นไฟล์ขนาดเล็กที่เก็บไว้บนเครื่องคอมพิวเตอร์ของคุณรวมไปถึงอุปกรณ์อื่นๆ ที่ต่ออินเตอร์เน็ตได้เช่น สมาร์ทโฟน แท๊บเล็ต เมื่อคุณเข้าเว็บไซต์ใดๆก็ตาม โดยทั่วไปคุกกี้มักจะเป็นไฟล์ที่มีชื่อเว็บไซต์ที่คุณเข้าและมีอายุของคุกกี้นั้นๆ (ระยะเวลาการใช้งาน) บนตัวอุปกรณ์และตามค่าต่างๆที่ถูกสร้างด้วยระบบอัตโนมัติโดยเป็นค่าที่ไม่ซ้ำกัน

เราใช้คุกกี้ประเภทใด?

เราใช้คุกกี้เพื่อรวมรวบและจัดเก็บข้อมูล เช่น บันทึกการเยี่ยมชม ลักษณะการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน โดยจะทำให้เราสามารถจดจำการใช้งานเว็บไซต์ของท่านได้ง่ายขึ้น และข้อมูลเหล่านี้จะถูกนำไปปรับเพื่อให้เว็บไซต์ของเราตรงกับความต้องการของท่านมากยิ่งขึ้น เพื่อความสะดวกและรวดเร็วในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ในบางครั้งเราจำเป็นต้องให้บุคคลที่สามในการดำเนินการดังกล่าว ซึ่งอาจจะต้องใช้ อินเตอร์เน็ตโปรโตคอลแอดเดรส (IP Address) และ Cookies เพื่อวิเคราะห์ ตลอดจนเชื่อมโยงข้อมูล และประมวลผลตามวัตถุประสงค์ทางการตลาด วัตถุประสงค์ในการใช้งานคุกกี้ มี 4 ประเภทดังนี้

 • คุกกี้ที่มีความจำเป็น (Strictly Necessary Cookies)
  คุกกี้ประเภทนี้มีความจำเป็นต่อการให้บริการเว็บไซต์ เพื่อให้ท่านสามารถเข้าใช้งานในส่วนต่าง ๆ ของเว็บไซต์ได้ทุกส่วน รวมถึงช่วยจดจำข้อมูลที่ท่านเคยให้ไว้ผ่านเว็บไซต์
 • คุกกี้เพื่อการวิเคราะห์และประเมินผลการใช้งาน (Analytical/Performance Cookies)
  คุกกี้ประเภทนี้ช่วยให้เราทราบถึงการปฏิสัมพันธ์ของผู้ใช้งานในการใช้บริการเว็บไซต์ของเรา และเข้าใจพฤติกรรมของผู้ใช้งานมากขึ้น ข้อมูลคุกกี้นี้ที่เก็บรวบรวมจะเป็นข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตัวตนได้ และจะถูกนำมาใช้วิเคราะห์ทางสถิติเท่านั้น เช่น จำนวนหน้าที่ท่านเข้าเยี่ยมชม การนับจำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์ การประมวลผลความสนใจและพฤติกรรมการเยี่ยมชมเว็บไซต์
 • คุกกี้ฟังก์ชันการใช้งาน (Functionality Cookies)
  คุกกี้ประเภทนี้จะช่วยให้เว็บไซต์จดจำตัวเลือกต่าง ๆ ที่ท่านได้ตั้งค่าไว้ในขณะใช้งานเว็บไซต์ ข้อมูลเหล่านี้จะถูกบันทึกและใช้อีกครั้งในคราวที่ท่านกลับมาเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเรา เช่น ช่วยจดจำสิ่งที่ท่านเคยระบุในเว็บไซต์ จดจำการเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าขนาดฟอนต์หรือการตั้งค่าต่างๆ
 • คุกกี้เพื่อการโฆษณาไปยังกลุ่มเป้าหมาย (Advertising/Targeting Cookies)
  เว็บไซต์ของคลินิกอาจมีลิงก์ที่เชื่อมโยงไปยัง Facebook Twitter Google หรือโซเชี่ยลมีเดียแพลตฟอร์มอื่นๆ ซึ่งจะช่วยให้ท่านแบ่งปันเนื้อหาจากเว็บไซต์ของคลินิกกับบุคคลอื่นในโซเชี่ยลมีเดียได้ และเพื่อให้เราสามารถนำเสนอสินค้าหรือบริการเว็บไซต์อื่นที่ไม่ใช่เว็บไซต์ของคลินิก

คุณจะลบคุกกี้ได้อย่างไร?

บราวเซอร์ส่วนใหญ่จะมีการตั้งค่าให้มีการยอมรับคุกกี้เป็นค่าเริ่มต้น อย่างไรก็ตาม ท่านสามารถปฏิเสธการใช้งานหรือลบคุกกี้ในหน้าการตั้งค่าของบราวเซอร์ที่ท่านใช้งานอยู่ ทั้งนี้ หากท่านทำการปรับเปลี่ยนการตั้งค่าบราวเซอร์ของท่านอาจส่งผลกระทบต่อรูปแบบและการใช้งานบนหน้าเว็บไซต์ของเราได้ หากท่านประสงค์ที่จะทำการปรับเปลี่ยนการตั้งค่า ท่านสามารถตรวจสอบรายละเอียดเพิ่มเติมได้ตามลิงก์ที่ได้ระบุไว้ข้างล่าง

โดยศูนย์การแพทย์ธนบุรีคลินิกเวชกรรมไม่ได้มีความเกี่ยวข้องกับเว็บไซต์ต่างๆที่กล่าวมาด้านบน

การเปลี่ยนแปลงประกาศ

ประกาศนี้อาจมีการปรับปรุงให้เหมาะสมและสอดคล้องกับสถานการณ์และตามการให้บริการจริง โดยเราจะมีการแจ้งประกาศที่มีการปรับปรุงใหม่บนเว็บไซต์นี้ ดังนั้นขอแนะนำให้ท่านตรวจสอบให้แน่ใจว่าท่านได้เข้าใจการเปลี่ยนแปลงตามข้อกำหนดดังกล่าว