ผมร่วงเกิดจากสาเหตุอะไร





ผมร่วงเกิดจากสาเหตุอะไร

ผมร่วง แบ่งออกเป็น 2 ลักษณะคือ
1.ผมร่วงแบบไม่มีแผลเป็น
2.ผมร่วงแบบมีแผลเป็น
1.ผมร่วงแบบไม่มีแผลเป็น เป็นลักษณะของผมร่วงที่พบได้บ่อย เกิดจากหลายสาเหตุด้วยกันคือ
1.1 กรรมพันธุ์ คนที่มีผมบางหรือศีรษะล้าน มักจะเป็นผู้ชายมากกว่าผู้หญิง ส่วนมากมักเริ่มมีผมร่วงเมื่อย่างเข้าสู่วัยรุ่น หลังจากนั้นก็จะร่วงจนผมบางลงเรื่อยๆ เมื่ออายุมากขึ้น ผู้ชายมักเริ่มมีผมบางที่บริเวณกลางศีรษะก่อน แต่ผู้หญิงมักมีผมบางทั่วศีรษะ สาเหตุผมร่วงเกิดจากฮอร์โมนเพศชายที่เรียกว่า แอนโดรเจน (Androgen) ซึ่งฮอร์โมนนี้ทำให้มีการเปลี่ยนแปลงวงจรของเส้นผมในระยะ anagen ทำให้มีอายุสั้นลง จึงทำให้เส้นผมในระยะสุดท้าย telogen มีมากขึ้น ผมจึงร่วงมากขึ้น
1.2 ภาวะผิดปกติในร่างกาย ผมร่วงเนื่องจากผมในระยะ anagen เปลี่ยนเป็นผมระยะ telogen จำนวนมาก หลังเกิดความผิดปกติต่างๆในร่างกาย เช่น มีไข้สูง, ได้รับการผ่าตัดใหญ่, เสียเลือดมาก, ช็อค, อดอาหาร, ความเครียด หรือหลังคลอดบุตร ผมจะร่วงมากหลังจากผ่านเหตุการณ์ไปแล้วประมาณ 2-4 เดือน 
1.3 ยาและสารพิษ มียาหลายชนิดที่ทำให้ผมร่วงได้ เช่น ยารักษาโรคมะเร็ง หรือการได้รับสารพิษ เป็นต้น ทำให้ผมร่วงได้มากถึงวันละ 100-1,000 เส้น ผมมักจะเริ่มร่วงประมาณ 1-2 สัปดาห์และจะเห็นชัดประมาณ 1-2 เดือนหลังได้รับยา ผมอาจร่วงจนหมดศีรษะได้
1.4 การขาดอาหาร ผู้ที่ขาดโปรตีนและแคลอรี่(marasmus) หรือขาดโปรตีนอย่างเดียว (kwasshiokor), ขาดแร่ธาตุต่างๆ เช่น เหล็ก, สังกะสี จะทำให้ผมร่วงทั่วศีรษะได้ แต่ถ้าขาดโปรตีนเป็นช่วงๆ ผมอาจจะไม่ร่วงแต่มีสีจางสลับกับสีเข้มได้
1.5 โรคของต่อมไร้ท่อ โรคของต่อมไร้ท่อทำให้ผมร่วงทั่วศีรษะหรือผมร่วงเป็นหย่อมๆได้ เช่น โรคของต่อมธัยรอยด์ (Thyroid), ต่อมใต้สมอง (Pituitary), คนที่เป็นเบาหวานซึ่งควบคุมไม่ดีก็อาจมีผมร่วงได้
1.6 การทำผม  การมัดผม, ดึงรั้งผมบริเวณหน้าผากหรือการรัดเกล้าผมบ่อยๆเป็นประจำ ทำให้ผมบริเวณนั้นร่วงง่ายขึ้นและผมบางลง ถ้าทำอยู่เป็นเวลานานมาก ผมบริเวณนั้นอาจจะไม่งอกขึ้นอีกเลย
1.7 โรคซิฟิลิส เป็นโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ ขณะที่มีเชื้ออยู่ในร่างกายอาจไม่แสดงอาการให้เห็นก็ได้ ต้องอาศัยการตรวจเลือด (VDRL) โรคซิฟิลิสทำให้มีผมร่วงทั่วศีรษะหรือผมร่วงเป็นหย่อมได้
2. ผมร่วงแบบมีแผลเป็น  ผมร่วงแบบนี้พบได้น้อยกว่าผมร่วงแบบไม่มีแผลเป็น  เกิดขึ้นได้หลายสาเหตุ เมื่อตรวจดูหนังศีรษะจะมีแผลเป็นและผมจะไม่งอกขึ้นมาอีก

สาเหตุของผมร่วงแบบมีแผลเป็น
1.การติดเชื้อ
- โรคกลาก
- ติดเชื้อแบคทีเรีย เช่น ฝี, รูขุมขนอักเสบ, วัณโรค, โรคเรื้อน, ซิฟิลิสระยะที่3
-ติดเชื้อไวรัส เช่น อีสุกอีใส, งูสวัด
2. สาเหตุทางกายภาพ
- การบาดเจ็บ
-ไฟไหม้, น้ำร้อนลวก
-การฉายแสงรังสีรักษา
3.เนื้องอกหรือมะเร็ง
-เนื้องอกของต่อมเหงื่อ ต่อมไขมัน รูขุมขน
- มะเร็งของผิวหนัง มะเร็งที่แพร่กระจายมาจากอวัยวะอื่น
4.การอักเสบที่ผิวหนัง
- Lupus erythrematosus
- Morphea
-Scleroderma

การรักษาอาการผมร่วง
1.หลีกเลี่ยงสาเหตุที่ทำให้ผมร่วง 
2.รักษาด้วยยา
3.ผลิตภัณฑ์ที่เป็นเครื่องสำอางหรือเวชสำอางสำหรับผมร่วง