คำแนะนำในการปลูกผม

1. ผมที่ขึ้นเป็นผมจริง จึงต้องใช้เวลาในการงอกประมาณอย่างน้อย 1-2 เดือน

2. ผมที่ขึ้นนี้จะยาวเห็นได้ชัดประมาณเดือนที่ 4

3. จึงขอให้รักษาต่อเนื่องอย่างน้อย 4 เดือนขึ้นไป ยารับประทานจะช่วยเร่งให้ขึ้น ยาว แข็งแรง และลดการหลุดร่วง

4. สามารถทานยาต่อเนื่องให้ผมมากขึ้นได้ไปเรื่อยๆ จนถึง 24 เดือน (2 ปี) โดยไม่มีอันตรายใดๆ

5. เมื่อผมขึ้นจนถึงจุดที่พอใจ จะเลิกรับประทานยาปลูก ควรรับประทานยาหยุด (Tail off Drugs) ให้นานที่สุด หรือต่อเนื่องอย่างน้อย 2 เดือน (สามารถทานยาหยุดได้นานๆ โดยไม่มีอันตรายใดๆ เพื่อรักษาสมดุลที่ดี ยิ่งทานยาหยุดได้นานเท่าไหร่ ผมที่มีอยู่ก็จะแข็งแรงคงอยู่ได้นานมากขึ้น)

6. ก่อนที่จะเลิกรับประทานยาหยุด ควรรับประทานยาป้องกันการเป็นซ้ำ (Maintenance Drugs) ให้นานที่สุด หรือต่อเนื่องอย่างน้อย 2 เดือน (สามารถทานยาป้องกันการเป็นซ้ำได้นานๆ โดยไม่มีอันตรายใดๆ เพื่อให้ผมที่หนานั้นคงอยู่ได้นานมากขึ้น)

7. ไม่ใช้มีดโกนเด็ดขาด เพราะมีดโกนคือการทำลายผม

8. ใช้กรรไกรหรือแบตเตอเรี่ยนตกแต่ง และจัดทรงได้เมื่อผมขึ้นยาว (ผมยาวไม่ได้ทำให้ผมร่วง)

9. ไม่ได้สั่งยารับประทานเหมือนกันทุกคน เพียงแต่อาจจะคล้ายกัน

10. ยามีความแรงหลายระดับ การมาตรวจหรือมาพบแพทย์ด้วยตนเอง จึงดีกว่าฝากญาติมาแน่นอน

11. อาจจะมีหนังตาบวมได้เล็กน้อยขณะรับประทานยา เพราะเลือดมาเลี้ยงผิวหนังบริเวณศีรษะมากขึ้น

12. เพื่อการรักษาที่ดี กรุณาใช้ความอดทนและต่อเนื่องในการรักษาในระยะเวลาที่แนะนำ

 

* หยุดยากระทันหันไม่ดี
* ยาหยุดค่อยๆ ผ่อนอย่างช้าที่สุด ดีที่สุด

 

* ภายใน 1-2 เดือนแรก สมดุลดียังไม่เกิด ผมยังร่วงได้อยู่
* ภายหลัง 1-2 เดือน ถ้าใช้ยาต่อเนื่อง ผมจะร่วงลดลง ผมใหม่จะเริ่มขึ้นเป็นขนอ่อนไรๆ และเมื่อทานยาต่อเนื่องอย่างน้อย 4 เดือน ผมจะเริ่มยาวและแข็งแรงขึ้น

 

**ผลลัพธ์อาจแตกต่างกันไปในแต่ละบุคคล


เพิ่มเส้นผม   เพิ่มความมั่นใจ
Improve Hair   Improve Confidence

– Thonburi Medical Center