Balance your health Balance your life.
d-ROMs Test / PAT Test


ศาสตร์แห่งการชะลอวัยและป้องกันโรคการตรวจสารอนุมูลอิสระและสารต้านอนุมูลอิสระ

 

สารอนุมูลอิสระ

อนุมูลอิสระ (Free radicals) เป็นอะตอมหรือโมเลกุล ที่มีอิเล็กตรอนไม่เป็นคู่ (Unpaired electron) อย่างน้อย 1 ตัวโคจรรอบวงนอกสุด ซึ่งอะตอมหรือโมเลกุลประเภทนี้ เกิดขึ้นจากกระบวนการต่างๆในการดำรงชีวิต ทั้งจากปัจจัยภายในร่างกาย เช่น การเผาผลาญอาหาร กระบวนการสร้างพลังงาน การหายใจระดับเซลล์ กลไกการป้องกันตัวเองของร่างกายจากเชื้อโรค และปัจจัยภายนอก เช่น การสูบบุหรี่ การสัมผัสกับแสงแดด การสัมผัสรังสี การรับประทานอาหารที่มีน้ำมัน อาหารปิ้ง ย่าง เผาที่ไหม้ เป็นต้น

 

สารต้านอนุมูลอิสระ

ร่างกายมีการป้องกันการสะสมของอนุมูลอิสระอยู่ 2 วิธี  วิธีแรก จากการที่ร่างกายมีการสร้างเอนไซม์หรือกลไก เช่น เอนไซม์ต้านอนุมูลอิสระ (Antioxidant enzymes) ขึ้นมาควบคุม โดยเป็นกลไกในการเปลี่ยนอนุมูลอิสระให้กลายเป็นน้ำ วิธีที่สอง การได้รับสารต้านอนุมูลอิสระจากอาหารที่รับประทาน เช่น วิตามินซี วิตามินอี เบต้าแคโรทีน แอนโทไซยานิดิน (Anthrocyanidin) สารประกอบโฟลีฟีนอล รวมถึงโคเอนไซม์คิวเท็น (Coenzyme Q10) เป็นต้น

 

ผลเสียกรณีไม่สมดุล

กรณีเกิดความไม่สมดุลระหว่างการเกิดกับการกำจัดหรือการป้องกันการสะสมของอนุมูลอิสระ เช่น ร่างกายต้องสัมผัสแสงแดดเป็นประจำ พฤติกรรมรับประทานอาหารปิ้งจนไหม้ หรือเจ็บป่วย ชรา จนกลไกการป้องกันเสื่อมลง ทำให้มีการสะสมของสารอนุมูลอิสระมากขึ้น จนกลายเป็นสารพิษที่สามารถทำร้ายร่างกาย โดยทำให้ร่างกายมีความเสี่ยงจากการที่เนื้อเยื่อต่างๆ เยื่อหุ้มเซลล์ รวมถึง DNA ถูกทำลาย และนำไปสู่โรคในหลายระบบ เช่น โรคระบบหัวใจและหลอดเลือด โรคทางสมองและระบบประสาท เช่น Parkinson และ Alzheimer โรคเกี่ยวกับระบบต่อมไร้ท่อ มะเร็ง รวมถึงความเสื่อมของอวัยวะต่างๆ เช่น ความยืดหยุ่นของผิวหนัง

 

เทคโนโลยีการแพทย์ ณ ปัจจุบัน
สามารถตรวจหาระดับสารอนุมูลอิสระ (
Free radicals) และศักยภาพของสารต้านอนุมูลอิสระในร่างกาย (Anti-oxidants) เพื่อเป็นตัวบ่งชี้ว่าร่างกายอยู่ในสภาวะสมดุลหรือไม่ หรือเป็นตัวบ่งชี้ว่าร่างกายมีปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดโรคเรื้อรังต่างๆในอนาคตหรือไม่ อีกทั้งยังสามารถใช้เป็นเทสต์ที่ช่วยติดตามประสิทธิภาพในการรักษาโรคเรื้อรังนั้นๆได้อีกด้วย 

 

ขอแนะนำเทสต์ตรวจที่มีความจำเพาะสูง ดังนี้

d-ROMs Test :
การประเมินสภาวะร่างกายที่ถูกทำลายโดยสารอนุมูลอิสระ Free radicals ตัวที่วัดคือ R-OOH (Organic hydroperoxide) การตรวจหาปริมาณของ R-OOH สามารถบ่งบอกว่าร่างกายมีภาวะถูกทำลาย และเป็นตัวส่งเสริมให้เกิดการทำลายร่างกายมากขึ้นด้วย

PAT Test :
การประเมินสภาวะร่างกายที่แสดงถึงประสิทธิภาพหรือศักยภาพในการต่อต้านกับสารอนุมูลอิสระ เป็นการตรวจหา Total anti-oxidant ในร่างกาย เป็นการวัดความสามารถโดยรวมในการต้านสารอนุมูลอิสระในเลือด (The effectiveness of antioxidant barrier)

 

ใครควรได้รับการตรวจวิเคราะห์ความสมดุลของร่างกาย?

  • กลุ่มคนสุขภาพดี (Healthy people)
  • ผู้ที่เป็นโรคที่มีสาเหตุมาจากอนุมูลอิสระ (Oxidative stress-related disease)
  • ผู้ที่ได้รับการรักษาด้วยยา (Pharmacological) เช่น การรับเคมีบำบัด, การได้รับยา หรือการผ่าตัด (Surgical), การปลูกถ่ายผิวหนัง, การทำบายพาสในผู้ป่วยหัวใจ รวมถึงผู้ที่ผ่านการฟอกไต
  • คนไข้หรือคนปกติที่รับประทาน Antioxidant supplement เป็นประจํา

 

โดยสรุป : ทุกคนควรได้รับการตรวจเพื่อประเมินถึงสภาวะของร่างกายว่าอยู่ในสภาวะสมดุลหรือไม่
เหมาะกับผู้ที่สนใจและใส่ใจกับสุขภาพ หรือผู้ที่เป็นโรคเรื้อรัง เพื่อติดตามการรักษา หรือติดตามการได้รับยา, วิตามินต่างๆ


ควรตรวจประเมินสุขภาพบ่อยแค่ไหน?

  • คนที่มีสุขภาพดี ควรได้รับการตรวจ ทุกๆ 6 เดือน
  • คนที่มีปัญหาสุขภาพ ควรอยู่ในการดูแลของแพทย์ อย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง

 

Health 2 Click