ผมร่วง


"ผมร่วง"
Scarring – ผมร่วงประเภทที่เซลล์รากผมถูกทำลาย ทำให้ผมร่วงอย่างถาวร โดยโรคที่เกี่ยวกับผิวหนังและเยื่อบุ (Cutaneous lupus erythematosus) และ เชื้อราที่หนังศีรษะ เป็นลักษณะที่พบได้บ่อยที่สุดของอาการผมร่วงแบบนี้ ซึ่งจะทำให้เกิดการสูญเสียผมอย่างถาวรตามมา

Non Scarring – ผมร่วงประเภทที่เซลล์รากผมยังไม่ถูกทำลาย อาการผมร่วงเป็นหย่อมวงกลมหรือวงรี (Alopecia areata) ก็จัดอยู่ในประเภทนี้ ซึ่งมักเกิดจากกระบวนการภูมิคุ้มกันของร่างกายที่ทำลายเซลล์รากผมของตนเอง และยังไม่ทราบว่ามีสาเหตุจากอะไร ผมร่วงในลักษณะนี้สามารถรักษาให้หายได้ เนื่องจากเซลล์รากผมยังไม่ถูกทำลายอย่างถาวร แต่หากปล่อยทิ้งไว้ ก็อาจพัฒนาไปสู่แบบ Scarring ได้

"สาเหตุผมร่วง"
• ความเครียด ความเจ็บป่วยหรือการผ่าตัด การมีไข้เป็นเวลานาน การคลอดบุตร ภาวะเครียดทางจิตใจ การลดน้ำหนักอย่างรวดเร็ว เป็นต้น
• ปัญหาเกี่ยวกับฮอร์โมน ภาวะไทรอยด์ฮอร์โมนสูงหรือต่ำเกินไป
• ยาบางชนิด, อาการแพ้ยา, การฉายรังสี
• การติดเชื้อ เช่น การติดเชื้อรา ซิฟิลิส เอชไอวี เริม
• ระบบภูมิคุ้มกันผิดปกติ, ภาวะโลหิตจาง
• โรคทางผิวหนัง DLE และโรคทางภูมิคุ้มกัน SLE (Systemic and discoid lupus erythematosus)
• เส้นผมถูกดึงรั้งแน่นเกินไป ด้วยการม้วนด้วยที่ม้วนผม การมัดผมหางม้า และการถักผมเปียติดหนังศีรษะ
• การบิดม้วนและดึงผมที่เกิดจากปัญหาทางจิตใจ
• ลักษณะที่ถ่ายทอดทางพันธุกรรม

"ปัจจัยเสี่ยงผมร่วง"
ประวัติครอบครัวที่มีศีรษะล้านหรือผมร่วง แก่ก่อนวัย (เป็นปัญหาศีรษะล้านของผู้ชายโดยเฉพาะ) การตั้งครรภ์ ความเครียด 
ภาวะโภชนาการต่ำ

"อาการผมร่วง"
อาการของโรคนี้จะขึ้นอยู่กับประเภทของผมร่วง อาการที่พบส่วนใหญ่ก็คือ ผมร่วงกลางศีรษะ ผมบางและค่อยๆ หลุดร่วง รวมถึงมีอาการหลุดออกแค่การดึงเบาๆ ส่วนอาการปกติของผมร่วงเป็นหย่อมวงกลม (Alopecia Areata) ก็คือเส้นผมจะร่วงอย่างรวดเร็ว ผมจะหายไปเป็นวงกลมหรือรูปไข่ รวมทั้งอาจมีอาการของเล็บมือและเล็บเท้าเปราะแตกและเปลี่ยนสีเป็นแนวยาวได้

"การวินิจฉัยโรคผมร่วง"
อาจจำเป็นต้องตรวจและทดสอบร่างกาย เช่น การดึงผม การนำผิวหนังบริเวณศีรษะไปตรวจ ตรวจการร่วงของขนในส่วนอื่นๆ ของร่างกาย และตรวจเลือดเพื่อหาสาเหตุที่แท้จริงของอาการผมร่วง

"การรักษาผมร่วง"
การรักษามีดังนี้
• การใช้ยาหรือแชมพูกำจัดเชื้อรา
• การฉีดสเตียรอยด์
• การปรับเปลี่ยนการดำเนินชีวิต เช่น นุ่มนวลกับผมของคุณมากขึ้น เรียนรู้และฝึกฝนควบคุมความเครียด
• การผ่าตัด
• การปลูกผม โดยการนำเส้นผมจากด้านหลังและด้านข้างของศีรษะ มาปลูกบนบริเวณที่ศีรษะล้าน