ประวัติแพทย์ พญ. เบญญา ยุบลบัณฑิตกุล

พญ. เบญญา ยุบลบัณฑิตกุล
Dr. Parn

พญ. เบญญา ยุบลบัณฑิตกุล (คุณหมอป่าน)

ใบประกอบวิชาชีพเวชกรรม 56770

แพทย์ผู้มีประสบการณ์ด้านการดูแลผิวพรรณ (Skin Treatment) และการปรับรูปหน้า (Facial Design) การทำหัตถการ Botulinum Toxin, Filler, PRP Injections, Thread Lifting, Laser Treatment, Meso Injection, IV Injection และการดูแลผิวพรรณ เช่น สิว ไฝ ฝ้า กระ จุดด่างดำ


คุณวุฒิ

จบแพทยศาสตร์บัณฑิต จากมหาวิทยาลัยรังสิต ปี พ.ศ. 2559
แพทย์เฉพาะทาง สาขาเวชศาสตร์ครอบครัว (Family Medicine) ปี พ.ศ. 2560 - 2563
จบการศึกษา Fellowship in Anti-Aging and Regenerative Medicine มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต ปี พ.ศ. 2564


ความถนัด

 • Botulinum Toxin Injection
 • Filler Injection
 • Meso Therapy Injection
 • Platelet Rich Plasma Injection
 • การร้อยไหม Thread Lifting
 • Laser Treatment: Q-switch, IPL, CO2 and Pico Laser
 • Ultraformer, Ulthera, HIFU (High Intensity Focused Ultrasound)
 • IV Vitamin Drip

ประวัติการศึกษาและการอบรม

 • 2019: Certificate of Attendance in Anti-Aging and Aesthetic Medicine, held by Thai Association of Anti-Aging and Regenerative Medicine (TAARM)
 • 2019: Certificate of Attendance of “Update in Botulinum Toxin for Advanced Injectors in LIVE Patients”, held by Thai Association of Anti-Aging and Regenerative Medicine (TAARM)
 • 2021: Certificate of Attendance of Full Technical Training for Plastic Surgery of Thread Lifting at WMC Webinar
 • 2022: Certificate of Attendance in “Cadaver and Hands-on Workshop for Fillers Injection”, held by Siriraj Medical Simulation Center for Education and Training (SiMSET) and Siriraj Training and Education Center for Clinical Skills (SiTEC)
 • 2022: Certificate of Completion in “A Complete Guide for Facial Rejuvenation” course, held by Aestema Academic Meeting (AAM)
 • 2023: Awarded as an official MINT LIFT® Certified Practitioner 

นัดหมายปรึกษาแพทย์ >

TMC LINE
TMC FACEBOOK