Customer Review

เวลาทำการ
  • วันจันทร์-วันเสาร์
    11:00 - 19:00 น.
    หยุดวันอาทิตย์
    แพทย์ออกตรวจเวลา
    15:30 - 19:00 น.
Contact Info
รีวิวลูกค้า ปรับรูปหน้าด้วย Botox

รีวิวลูกค้า ปรับรูปหน้าด้วย Botox

โดย พญ. ดารัณ รัตนโกวิน (คุณหมอลิตา)
รีวิวลูกค้า ปรับรูปหน้าด้วย Botox

รีวิวลูกค้า ปรับรูปหน้าด้วย Botox

โดย พญ. ดารัณ รัตนโกวิน (คุณหมอลิตา)
รีวิวลูกค้า ปรับรูปหน้าด้วย Botox

รีวิวลูกค้า ปรับรูปหน้าด้วย Botox

โดย พญ. ดารัณ รัตนโกวิน (คุณหมอลิตา)
รีวิวลูกค้า ปรับรูปหน้าด้วย Botox

รีวิวลูกค้า ปรับรูปหน้าด้วย Botox

โดย พญ. ดารัณ รัตนโกวิน (คุณหมอลิตา)
รีวิวลูกค้า ปรับรูปหน้าด้วย Botox

รีวิวลูกค้า ปรับรูปหน้าด้วย Botox

รักษาต่อเนื่อง 1 ปีครึ่่ง
รีวิวลูกค้า ลดเลือนริ้วรอยบนใบหน้า Botox

รีวิวลูกค้า ลดเลือนริ้วรอยบนใบหน้า Botox

ระยะเวลา 2 สัปดาห์
รีวิวลูกค้า ลดเลือนริ้วรอยบนใบหน้า Botox

รีวิวลูกค้า ลดเลือนริ้วรอยบนใบหน้า Botox

ระยะเวลา 1 เดือน
รีวิวลูกค้า ลดเลือนริ้วรอยบนใบหน้า Botox

รีวิวลูกค้า ลดเลือนริ้วรอยบนใบหน้า Botox

ระยะเวลา 4 สัปดาห์
รีวิวลูกค้า ลดเลือนริ้วรอยบนใบหน้า Botox

รีวิวลูกค้า ลดเลือนริ้วรอยบนใบหน้า Botox

ระยะเวลา 4 สัปดาห์
รีวิวลูกค้า ลดเลือนริ้วรอยบนใบหน้า Botox

รีวิวลูกค้า ลดเลือนริ้วรอยบนใบหน้า Botox

ระยะเวลา 2 สัปดาห์
รีวิวลูกค้า ลดเลือนริ้วรอยบนใบหน้า Botox

รีวิวลูกค้า ลดเลือนริ้วรอยบนใบหน้า Botox

ระยะเวลา 2 สัปดาห์
รีวิวลูกค้า ปรับรูปหน้าด้วย Botox

รีวิวลูกค้า ปรับรูปหน้าด้วย Botox

หลังฉีด 1 วัน
TMC LINE
TMC FACEBOOK