ประวัติแพทย์ นพ. รัชพล สดาวรรธน์

นพ. รัชพล สดาวรรธน์
Dr. Kiak

นายแพทย์ รัชพล สดาวรรธน์ (คุณหมอเกี๊ยก)

ใบประกอบวิชาชีพเวชกรรม 17689

แพทย์ผู้มีความชำนาญในด้านการศัลยกรรมตกแต่ง

 • ศัลยกรรมตกแต่งและเสริมความงามบนใบหน้า (การยกกระชับใบหน้า ศัลยกรรมจมูก การปรับโครงหน้า)
 • ศัลยกรรมทรวงอก การยกกระชับและการลดขนาดทรวงอก (การแก้ไขความหย่อนยานและไม่สมดุลของหน้าอก)
 • ศัลยกรรมที่ก่อให้เกิดแผลน้อย (Endoscopic Surgery) สำหรับใบหน้าและทรวงอก

คุณวุฒิ

จบการศึกษาจากคณะแพทย์ศาสตร์ ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล 


สมาชิกและคณะกรรมการในสมาคมวิชาชีพ

 • แพทยสภาแห่งประเทศไทย
 • สมาคมศัลยแพทย์ตกแต่งและฟื้นฟูแห่งประเทศไทย
 • สมาคมศัลยแพทย์ตกแต่งเสริมสวยแห่งประเทศไทย
 • International Society of Aesthetic Plastic Surgery (ISAPS)
 • American Society of Plastic Surgeons (ASPS) 


รางวัล: 

รางวัลแพทย์ประจำบ้านสาขาศัลยศาสตร์ดีเด่น ปี 1995 ภาควิชาศัลยศาสตร์ โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า กรุงเทพ 


ประวัติการศึกษาและการอบรม

 • 1995-1997:  การอบรมทางศัลยศาสตร์ สมาคมศัลยแพทย์ตกแต่งแห่งประเทศไทย โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า มหาวิทยาลัยมหิดล กรุงเทพ 
 • 1998-2000: การอบรมทางศัลยศาสตร์ สมาคมศัลยแพทย์ตกแต่งและฟื้นฟูแห่งประเทศไทย โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล กรุงเทพ
 • 2001: Visiting Scholarship in craniofacial and micro surgery in Plastic and reconstructive surgical department, Chung Gung Memorial Hospital, Taipei, Taiwan
 • 2004: Visiting fellow in dermatologic laser surgery, Division of Dermatology, ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล กรุงเทพ
 • 2011: Training in Laser body sculpture and Laser leg Vein treatment with Dr. Michael Goldman, Goldman & Butterwick, SanDiego clinic, USA
 • 2012: ฝึกอบรมศัลยกรรมใบหน้ากับคลินิก 3 แห่งที่ประเทศเกาหลีใต้
  • Samsung Plastic surgery clinic, Gangnam, Korea
  • New face Maxillofacial clinic (Dr. Nara Kang), Gangnam, Korea 
  • Visiting fellow at BK plastic surgery hospital, Gangnam, Korea

การมีส่วนร่วมในกิจกรรมทางวิชาชีพล่าสุด

 • https://www.windowonphuket.com/phuket-people/94/rushapol-sdawat interview in Windows on Phuket International Magazine (มี.ค. – เม.ย. 2016, หน้า 49)
 • Beauty and the Beach TV Show (Season 2) as a participating surgeon 
 • Clinical use of Vacuum Assisted Closure (V.A.C) by Modified Material, Sawanpracharak medical Journal Vol3, No. 2. พ.ค. – ส.ค. 2006
 • Fat Graft Omkectopm technique for Severe Traumatic facial Deformity, Buddhachinaraj Medical journal, Vol 25, No.1, ม.ค. – เม.ย. 2008

นัดหมายปรึกษาแพทย์ >

TMC LINE
TMC FACEBOOK