ประวัติแพทย์ นพ. ศิริวิฐพ์ หอสูติสิมา

นพ. ศิริวิฐพ์ หอสูติสิมา
Dr. Un

นายแพทย์ ศิริวิฐพ์ หอสูติสิมา (คุณหมอเอิง)

ใบประกอบวิชาชีพเวชกรรม 58311

  • มีประสบการณ์เกือบ 10 ปี ในด้านการปรับรูปหน้า การใช้สารโบทูลินั่มทอกซิน (Botulinum Toxin) การใช้สารเติมเต็ม (Injectable Filler)
  • มีประสบการณ์ด้านการดูแลผิวพรรณ การชะลอวัย การใช้ฮอร์โมนทดแทน การขับโลหะหนักและสารพิษออกจากร่างกาย และการดูแลตัวเองให้มีสุขภาพดีอย่างยืนยาว (Well-being)
  • มีประสบการณ์ด้านการดูแลรักษาผม ผมร่วง ผมบาง ศีรษะล้าน การผ่าตัดปลูกผม และการลดน้ำหนัก


คุณวุฒิ

จบการศึกษาจากคณะแพทย์ศาสตร์ ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ปี พ.ศ. 2560 (เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง)
จบการศึกษา Fellowship in Anti-Aging and Regenerative Medicine มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต ปี พ.ศ. 2567


ประวัติการศึกษาและการอบรม

  • 2019 Full-time Training in Department of Surgery, Suranaree University of Technology Hospital
  • 2022 สัมมนาวิชาการ Neuramis Hand-on Training - Faicial Design
  • 2022 สัมมนาวิชาการ Artas and NeoGraft Robotic Hair Restoration
  • 2022 สัมมนาวิชาการ Calecim - An Innovation Luncheon
  • 2022 - 2023 อบรมวิชาการ In-house Training Injectable Filler by Restylane®
  • 2023 เข้าร่วมประชุมงานวิชาการ Hair Master Course - "Everything You Need to Know About Hair Disorders" เจาะลึกปัญหาและความผิดปกติของเส้นผม โดย Dr. Antonella Tosti (Internationally recognized as an expert on Hair Disorders) ร่วมด้วย รศ.ดร.พ.ญ. รัชต์ธร ปัญจประทีป และพญ.ชินมนัส เลขวัต

นัดหมายปรึกษาแพทย์ >

TMC LINE
TMC FACEBOOK