TMC Channel

เวลาทำการ
  • วันจันทร์-วันเสาร์
    11:00 - 19:00 น.
    หยุดวันอาทิตย์
    แพทย์ออกตรวจเวลา
    15:30 - 19:00 น.
Contact Info
Review: เคล็ดลับผมหนาจากคุณแจ๊ส สปุ๊กนิคปาปิยองกุ๊กกุ๊ก
เคล็ดลับผมหนาจากคุณแจ๊ส สปุ๊กนิคปาปิยองกุ๊กกุ๊ก
Review : คุณมอร์ริส เค ไว้วางใจใช้บริการปลูกผมแบบ FUE ที่ศูนย์การแพทย์ธนบุรี
ผมด้านหน้าร่นสูงขึ้น จากรูปMเล็ก กลายเป็นMใหญ่ ปัญหากวนใจคุณมอร์ริส เค จนต้องตัดสินใจเข้ารับบริการปลูกผมแบบFUE ที่ศูนย์การแพทย์ธนบุรี
Review: คุณเมฆ จิรกิตติ์ หลังรักษาผมมา 5 เดือน
คุณเมฆ จิรกิตติ์ หลังรักษาผมมา 5 เดือน ผมทั้งหนา แข็งแรงและขึ้นเร็วมาก ๆ
Review : คุณอ่ำ อัมรินทร์ รักษาผมร่วง ผมบาง
รักษาผมร่วง ผมบาง จาก "แก่สมวัย" เป็น "อ่อนกว่าวัย"
TMC LINE
TMC FACEBOOK