ประวัติแพทย์ พญ. ศิริพร ธนินทรานนท์

พญ. ศิริพร ธนินทรานนท์
Dr. Nice

แพทย์หญิง ศิริพร ธนินทรานนท์ (คุณหมอไนซ์)

แพทย์ผู้มีประสบการณ์ในด้านสูตินรีเวชศาสตร์ และการศัลยกรรมความงามเกี่ยวกับสตรี เช่น ศัลยกรรมผ่าตัดตาสองชั้น เสริมจมูก ผ่าตัดดึงหน้า และผ่าตัดตกแต่งช่องคลอด มีประสบการณ์มากว่า 30 ปี


คุณวุฒิ
 • คณะแพทยศาสตร์บัณฑิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
 • วุฒิบัตรสูติ-นรีเวช โรงพยาบาลศิริราช มหาวิทยาลัยมหิดล
 • วุฒิบัตรเวชศาสตร์ครอบครัว

ประกาศนียบัตรด้านเวชศาสตร์เพื่อความสวยงาม

ปฏิบัติงานด้านเสริมความงามกับสมาคมตกแต่งใบหน้าแห่งประเทศไทย และสมาคมเวชศาสตร์ความงามแห่งประเทศ เป็นเวลา 15 ปี
 • Workshop on Laser Surgery in Gynecology โรงพยาบาลศิริราช มหาวิทยาลัยมหิดล 
 • Certificate of Chelation Therapy (คีเรชั่นบำบัด) รุ่นที่ 5 สมาคมการแพทย์คีเลชั่นไทย
 • All Aspects of Nose Surgery  / Facial Plastic and Reconstructive Surgery Association of Thailand
 • ประกาศนียบัตรร่วมการประชุมวิชาการด้านศัลยกรรมและเวชศาสตร์เพื่อการเสริมสวยประเทศไทย
 • Certificate of Aesthetics Medicine & Surgery: Clinical attachment Cosmetic Dermatology Training in Workshop “Triangular Face Lift”
 • Certificate of MonaLisa Touch and CO2 laser application In Surgical and Aesthetic Gynecology Workshop / Thammasart University Hospital
 • ประกาศนียบัตร “เวชศาสตร์เพื่อการเสริมสวย” เรื่อง Basic Knowledge for Aesthetic Practice สมาคมศัลยกรรมและเวชศาสตร์เพื่อการเสริมสวยประเทศไทย
 • Certificate of Anti-Aging and Aesthetic Medicine / The American Academy of Anti-Aging Medicine
 • Certificate of TACS HANDS-ON COURSE “The 2nd Dissecting Aesthetics Practice in Truly Fresh Cadaver Workshop” 
 • Certificate of Association of Aesthetic Anti-Aging Surgery (A2S) / At Rangsit University
 • Certificate of “Refinement in Fat Graft & Face Lift” / Thai Association and Academy of Cosmetic Surgery and Medicine (TACS)
 • Certificate of Observer-TAAP Teaching Program “The 1st Body Contouring Fresh Cadaver Workshop” / Thai Association and Academy of Cosmetic Surgery and Medicine (TACS) 
แนะนำคุณหมอไนซ์


นัดหมายปรึกษาแพทย์ >

TMC LINE
TMC FACEBOOK